Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 121/2018 vp

Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 121/2018 vp MmV 05.10.2018 toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 05.10.2018 hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 05.10.2018 lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 05.10.2018 lakimies Marica Twerin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 05.10.2018 lakimies Tiina Vyyryläinen, Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 05.10.2018 lakimies Tiina Vyyryläinen, Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 05.10.2018 tutkimuspäällikkö Anu Raijas, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 05.10.2018 johtaja Heli Tammivuori, Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 23.10.2018 Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 23.10.2018 kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 23.10.2018 pääsihteeri Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 23.10.2018 kenttäjohtaja Arttu Laine, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 23.10.2018 asiantuntija Janne Koivisto, Kaupan liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 23.10.2018 asiantuntija Jukka Lehtonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 23.10.2018 Elintarviketurvallisuusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 23.10.2018 Maaseutuvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 23.10.2018 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 25.10.2018 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 25.10.2018 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 25.10.2018 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 25.10.2018 tutkimusjohtaja, MMT Kyösti Arovuori, Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 25.10.2018 lakimies Lotta Laukkio, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 25.10.2018 lakimies Lotta Laukkio, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 25.10.2018 Kauppapuutarhaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 25.10.2018 Puutarhaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 26.10.2018 toimitusjohtaja Mika Väyrynen, Suomen Leipuriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 06.11.2018 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 06.11.2018 kauppias Pasi Toppari, K-Citymarket Kuopio Päivärinta Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 06.11.2018 kauppias Pasi Toppari, K-Citymarket Kuopio Päivärinta Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 06.11.2018 Kaupan liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 121/2018 vp MmV 09.11.2018 lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 15.1.2020 15:25