Latest publish 3.12.2020 12.43
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 121/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta
Vahvistettu
13.11.2020
Säädöskokoelma
794/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
13.11.2020
Säädöskokoelma
795/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 29 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
13.11.2020
Säädöskokoelma
796/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki painelaitelain muuttamisesta
Vahvistettu
13.11.2020
Säädöskokoelma
797/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä03.09.2020AllekirjoittajatyöministeriTuula HaatainenAllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöEsittelijähallitussihteeriSirpa  SillsténValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

03.09.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

08.09.2020
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

14.10.2020
Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2020 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

15.10.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 121/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

21.10.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 121/2020 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

23.10.2020
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

03.11.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut10.09.2020
Käsittely päättynyt13.10.2020

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

kemikaalitympäristöturvallisuusasetuksetmarkkinavalvontaaerosolitvaatimustenmukaisuusvaaralliset aineet