Latest publish 29.3.2017 12.22
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 122/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle alusten painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, merenkulun ympäristönsuojelulain sekä alusturvallisuuslain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu
17.06.2016
Säädöskokoelma
472/2016
Sopimussarja
37/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Vahvistettu
17.06.2016
Säädöskokoelma
473/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
17.06.2016
Säädöskokoelma
474/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
 Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus, 2004
Vahvistettu
09.03.2017
Säädöskokoelma
150/2017
Sopimussarja
38/2017
Päätös
Hyväksytty

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä19.11.2015AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriöAllekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeriAnne BernerValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

20.11.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

25.11.2015
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

12.04.2016
Mietintö pantiin pöydälle 13.4.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

13.04.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 122/2015 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

20.04.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 122/2015 vptarkoitetun sopimuksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 122/2015 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

28.04.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

29.04.2016

Valiokuntakäsittely

Saapunut27.11.2015
Käsittely päättynyt31.03.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

merenkulkuvieraslajitmerialueetmeriensuojelupainolastivesikansainväliset sopimuksetpäästötvesikulkuneuvotsedimentitvalvontaturvallisuus