HE 123/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Liikennevakuutuslaki
Vahvistettu17.06.2016
Säädöskokoelma460/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Liikennevakuutuskeskuksesta
Vahvistettu17.06.2016
Säädöskokoelma461/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.06.2016
Säädöskokoelma462/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 3 §:n ja 3 luvun 8 §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.06.2016
Säädöskokoelma463/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu17.06.2016
Säädöskokoelma464/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 6
Annettu
Päivämäärä19.11.2015
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Hanna  Mäntylä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä20.11.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä25.11.2015
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä12.04.2016
Mietintö pantiin pöydälle 13.4.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.04.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä14.04.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 123/2015 vp sisältyvien 1.-11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.04.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 123/2015 vp sisältyvät 1.-11. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä19.05.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä20.05.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.11.2015
Käsittely päättynyt31.03.2016
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatliikennevakuutus  moottoriajoneuvot  henkilövahingot  esineet  vahingonkorvaus  vakuutusyhtiöt  kilpailu  sairaanhoito  vakuutussopimukset  vakuutusmaksut 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (44)
Latest publish 12.1.2017 12.02