HE 123/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 123/2015 vp LiV 04.02.2016 johtaja Hannu Ijäs, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 10.02.2016 liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 10.02.2016 erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 10.02.2016 erikoistutkija Anne Rämö-Tervonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 10.02.2016 lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 10.02.2016 johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 10.02.2016 lakimies Sanna Atrila, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 10.02.2016 Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 10.02.2016 Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 10.02.2016 A-Katsastus Group Oy Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 10.02.2016 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 11.02.2016 johtava asiantuntija Reijo Jälkö, Liikenteen turvallisuusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 11.02.2016 toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, Liikenneturva Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 11.02.2016 johtava lakimies Pia Santavirta, Finanssialan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 11.02.2016 johtaja Janne Jumppanen, Liikennevakuutuskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 11.02.2016 korvauspäällikkö Antti Tuulensuu, Liikennevakuutuskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 11.02.2016 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 17.02.2016 poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 17.02.2016 poliisitarkastaja Matti Högman, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 17.02.2016 puheenjohtaja Kyösti Vihermaa, Liikennevahinkolautakunta Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 17.02.2016 Suomen Motoristit ry Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 17.02.2016 toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 18.02.2016 johtaja Antti Huhtala, OP Ryhmä Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 19.02.2016 neuvontalakimies Kaisa Huupponen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 19.02.2016 lakimies Suvi Huotari, Suomen Taksiliitto Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 19.02.2016 toimitusjohtaja Paavo Syrjö, Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 19.02.2016 toimitusjohtaja Kurt Ljungqvist, Suomen Moottoriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 19.02.2016 pääsihteeri Anssi Kannas, AKK-Motorsport ry Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 19.02.2016 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 26.02.2016 liikennelääketieteen professori Timo Tervo Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 26.02.2016 liikennelääketieteen professori Timo Tervo Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 26.02.2016 jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 26.02.2016 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 01.03.2016 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 09.03.2016 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 15.03.2016 pääsihteeri Merja Heikkonen, Valtakunnallinen vammaisneuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 15.03.2016 vammaisasiamies Reija Lampinen, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 15.03.2016 lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 16.03.2016 johtaja Hannu Ijäs, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 16.03.2016 johtaja Hannu Ijäs, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 16.03.2016 hallitussihteeri Milla Mustamäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 16.03.2016 hallitussihteeri Milla Mustamäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 16.03.2016 AKK-Motorsport ry Asiantuntijalausunto 
HE 123/2015 vp LiV 17.03.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 12.1.2017 12:02