Latest publish 26.4.2019 14.31
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 124/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Yksityiskohtainen käsittely
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
Vahvistettu
28.12.2017
Säädöskokoelma
1138/2017
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
28.12.2017
Säädöskokoelma
1139/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
28.12.2017
Säädöskokoelma
1140/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
28.12.2017
Säädöskokoelma
1141/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä19.09.2017AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriöAllekirjoittajasosiaali- ja terveysministeriPirkko MattilaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

19.09.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

20.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

21.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

22.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

26.09.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

08.12.2017
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 8.12.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

08.12.2017
Asia pantiin pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

11.12.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 124/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

18.12.2017
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

19.12.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 124/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

20.12.2017
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

22.12.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut28.09.2017
Käsittely päättynyt08.12.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

työttömyysturvaansioturvatyöttömyyskorvauksettyöttömätaktiivisuusomavastuutyönhakupalkkatyöyritystoimintasairausvakuutus