Latest publish 18.6.2020 12.16
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 124/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki vuoden 2019 tuloveroasteikosta
Vahvistettu
14.12.2018
Säädöskokoelma
1115/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki tuloverolain muuttamisesta
Vahvistettu
14.12.2018
Säädöskokoelma
1116/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu
14.12.2018
Säädöskokoelma
1117/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä14.09.2018AllekirjoittajavaltiovarainministeriPetteri OrpoAllekirjoittajaValtiovarainministeriöEsittelijäosastopäällikköTerhi JärvikareValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

18.09.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

18.09.2018
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

19.09.2018
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

20.09.2018
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

20.11.2018
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2018 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

21.11.2018
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

23.11.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 124/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 49, 88-89/2017 vp, 23/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

27.11.2018
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

28.11.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 124/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 49, 88-89/2017 vp, 23/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

30.11.2018
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

03.12.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut21.09.2018
Käsittely päättynyt15.11.2018

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

tuloveroansiotulotverovähennykseteläkkeetkunnallisveroasunnotmatkakustannuksethenkilökuntaedutperintöveroverotusvapaaehtoistyöVeroasteikot