HE 124/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheEnsimmäinen käsittely
Ensimmäinen käsittely
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki vuoden 2019 tuloveroasteikosta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki tuloverolain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä14.09.2018
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Petteri  Orpo
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Esittelijäundefined
osastopäällikkö
Terhi  Järvikare
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.09.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä18.09.2018
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä19.09.2018
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.09.2018
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä20.09.2018
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.09.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä20.11.2018
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.11.2018
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut21.09.2018
Käsittely päättynyt15.11.2018
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattulovero  ansiotulot  verovähennykset  eläkkeet  kunnallisvero  asunnot  matkakustannukset  henkilökuntaedut  perintövero  verotus  vapaaehtoistyö  Veroasteikot 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (11)
Viimeksi julkaistu 21.11.2018 18:25