Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 124/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 124/2018 vp VeJ 21.09.2018 neuvotteleva virkamies Timo Annala, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 124/2018 vp VeJ 25.09.2018 johtaja Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 124/2018 vp VeJ 25.09.2018 veroasiantuntija Sanna Linna-Aro, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 124/2018 vp VeJ 25.09.2018 pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, Veronmaksajain Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 124/2018 vp VeJ 25.09.2018 vs. johtaja Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 124/2018 vp VeJ 25.09.2018 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 124/2018 vp VeJ 25.09.2018 pääekonomisti Pasi Sorjonen, Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 124/2018 vp VeJ 25.09.2018 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 124/2018 vp VeJ 25.09.2018 pääekonomisti Pasi Sorjonen, Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 124/2018 vp VeJ 25.09.2018 ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 124/2018 vp VeJ 09.10.2018 tutkimusprofessori Kaisa Kotakorpi, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
Latest publish 27.11.2019 11:28