Latest publish 23.8.2019 15.10
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 125/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Yksityiskohtainen käsittely
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
19.12.2017
Säädöskokoelma
988/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
19.12.2017
Säädöskokoelma
989/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
19.12.2017
Säädöskokoelma
990/2017
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä19.09.2017AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriöAllekirjoittajasosiaali- ja terveysministeriPirkko MattilaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

19.09.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

20.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

21.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

22.09.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

26.09.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

29.11.2017
Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

30.11.2017
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

01.12.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 125/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 11/2015 vp, 92/2016 vp, 84, 93/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

08.12.2017
Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

08.12.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 125/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 11/2015 vp, 92/2016 vp, 84, 93/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

11.12.2017
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

12.12.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut28.09.2017
Käsittely päättynyt29.11.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

takuueläkehoitotukikuntoutuskuntoutustukinuoretvammaistuetKansaneläkelaitos