HE 126/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu20.05.2016
Säädöskokoelma393/2016
Sopimussarja45/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta
Vahvistettu20.05.2016
Säädöskokoelma394/2016
Sopimussarja47/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvä geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehty Nagoyan pöytäkirja
Säädöskokoelma590/2016
Sopimussarja46/2016
PäätösHyväksytty
Annettu
Päivämäärä19.11.2015
AllekirjoittajaYmpäristöministeriö
Allekirjoittajamaatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä20.11.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä25.11.2015
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä23.02.2016
Mietintö pantiin pöydälle24.2.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.02.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 126/2015 vpsisältyvien 1.-2.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotustenensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.02.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.03.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 126/2015 vptarkoitettuun yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 126/2015 vpsisältyvät 1.-2.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä07.03.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä08.03.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.11.2015
Käsittely päättynyt19.02.2016
+ Ympäristövaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
AsiasanatBiologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus  kansainväliset sopimukset  biodiversiteetti  geenivarat  EU-maat  asetukset  alkuperäiskansat  saamelaiset  tietokannat  valvonta  toimivalta  Euroopan unioni  Suomen ympäristökeskus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (10)
Latest publish 9.11.2016 13:38