Latest publish 11.1.2022 12.33
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 126/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu
20.05.2016
Säädöskokoelma
393/2016
Sopimussarja
45/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta
Vahvistettu
20.05.2016
Säädöskokoelma
394/2016
Sopimussarja
47/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
 Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvä geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehty Nagoyan pöytäkirja
Säädöskokoelma
590/2016
Sopimussarja
46/2016
Päätös
Hyväksytty

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä19.11.2015AllekirjoittajaYmpäristöministeriöAllekirjoittajamaatalous- ja ympäristöministeriKimmo TiilikainenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

20.11.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

25.11.2015
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

23.02.2016
Mietintö pantiin pöydälle24.2.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

24.02.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 126/2015 vpsisältyvien 1.-2.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotustenensimmäinen käsittely päättyi.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

01.03.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 126/2015 vptarkoitettuun yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 126/2015 vpsisältyvät 1.-2.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

07.03.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

08.03.2016

Valiokuntakäsittely

Saapunut27.11.2015
Käsittely päättynyt19.02.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimuskansainväliset sopimuksetbiodiversiteettigeenivaratEU-maatasetukset (säädökset)alkuperäiskansatsaamelaisettietokannatvalvontatoimivaltaEuroopan unioniSuomen ympäristökeskus