HE 127/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 127/2015 vp StV 26.11.2015 puheenjohtaja Ole Norrback, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry Asiantuntijalausunto 
HE 127/2015 vp StV 26.11.2015 lakimies Mikko Horko , Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 127/2015 vp StV 26.11.2015 erityisasiantuntija Anne Perälahti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 127/2015 vp StV 27.11.2015 erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 127/2015 vp StV 01.12.2015 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 127/2015 vp StV 01.12.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 127/2015 vp StV 01.12.2015 Suomen Vuokranantajat ry Asiantuntijalausunto 
HE 127/2015 vp StV 01.12.2015 Vuokralaiset VKL ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 20.4.2017 14.24