HE 128/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 106/2015 vp) täydentämisestä

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1655/2015
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1656/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1657/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä24.11.2015
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Hanna  Mäntylä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä24.11.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä25.11.2015
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Päivämäärä26.11.2015
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2015
Mietintö pantiin pöydälle8.12.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin 106/2015 vp ja 128/2015 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen 128/2015 vp sisältyvän 2. ja 3 lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen 106/2015 vp sisältyvän 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin HE 106/2015 vp ja HE 128/2015 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 128/2015 vp sisältyvät 2. ja 3. lakiehdotuksen. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen 106/2015 vp sisältyvän 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.
Asian käsittely päättyi.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut26.11.2015
Käsittely päättynyt03.12.2015
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatsairausvakuutus  lääkkeet  lääkekorvaukset  omavastuu  lääketeollisuus  tukkukauppa  apteekit  potilaat  Apteekkimaksu 
Latest publish 4.10.2016 14.10