Latest publish 17.2.2017 16.00
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 129/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n sekä ulkomaisten väliyhteisöjen osakkeiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2015
Säädöskokoelma
1703/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2015
Säädöskokoelma
1704/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2015
Säädöskokoelma
1705/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2015
Säädöskokoelma
1706/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä26.11.2015AllekirjoittajaValtiovarainministeriöAllekirjoittajaAlexander Stubb  /kokValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

27.11.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

01.12.2015
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

09.12.2015
Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

10.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 129/2015 vpsisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

14.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 129/2015 vpsisältyvät 1.-4.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

18.12.2015
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

18.12.2015

Valiokuntakäsittely

Saapunut03.12.2015
Käsittely päättynyt09.12.2015

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

virka-apuverotustiedonvälitystietojärjestelmätEU-maatrahoitusmarkkinattalletuksetEuroopan unioni