Direct link to content

HE 129/2016 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 9.6.2017 11.48
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot