HE 129/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 129/2016 vp LiV 23.09.2016 neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 129/2016 vp LiV 23.09.2016 yksikönpäällikkö Nelly Rontti, Liikenteen turvallisuusvirasto Asiantuntijalausunto 
Latest publish 9.6.2017 11:48