HE 13/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Yksityiskohtainen käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Tartuntatautilaki
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1227/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1228/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1229/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1230/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki lääkelain 62 ja 65 §:n muuttamisesta
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1231/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 13
Annettu
Päivämäärä25.02.2016
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeri
Juha  Rehula
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä26.02.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä01.03.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä09.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle10.11.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 13/2016 vp sisältyvien 1.-18. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Päivämäärä15.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.11.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Päivämäärä16.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 13/2016 vp sisältyvät 1.-18. lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä08.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä09.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut03.03.2016
Käsittely päättynyt08.11.2016
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattartuntataudit  lääkärit  kunnat  epidemiat  rekisterit  terveydenhuolto  rokotteet  lääkkeet  pakkohoito  karanteeni  ansiotyö  päivärahat  sairaanhoitopiirit  terveydensuojelu  mikrobit  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (50)
Latest publish 19.9.2017 14:32