HE 13/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 13/2016 vp PeV 15.03.2016 professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp PeV 15.03.2016 professori Raija Huhtanen Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp PeV 15.03.2016 hallitusneuvos Liisa Katajamäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp PeV 15.03.2016 ylilääkäri Sari Ekholm, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp PeV 15.03.2016 oikeuskansleri Jaakko Jonkka, Oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp PeV 15.03.2016 oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 18.03.2016 hallitusneuvos Liisa Katajamäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 30.03.2016 pääjohtaja Juhani Eskola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 30.03.2016 lakimies Pirkko Sihvonen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 30.03.2016 lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäministeriö, maahanmuutto-osasto Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 30.03.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 30.03.2016 ylitarkastaja Aino Salmi, sisäministeriö, rajavartio-osasto Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp PeV 30.03.2016 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 30.03.2016 hallitusneuvos Liisa Katajamäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 30.03.2016 poliisitarkastaja Seppo Sivula, sisäministeriö, poliisiosasto Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 31.03.2016 kaupunginepidemiologi Hannele Kotilainen, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 31.03.2016 ylilääkäri Pekka Eränkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 31.03.2016 aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 31.03.2016 hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta-Vaara, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 31.03.2016 ylilääkäri Maarit Sandelin, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 05.04.2016 osastonylilääkäri, professori Harri Saxen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 05.04.2016 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 05.04.2016 varapuheenjohtaja Asko Järvinen, Suomen Infektiolääkärit ry Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 05.04.2016 osastonylilääkäri, professori Harri Saxen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 05.04.2016 infektioylilääkäri Pekka Suomalainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 05.04.2016 osastonylilääkäri Hannu Syrjälä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 05.04.2016 ylilääkäri Markku Broas, Lapin sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 05.04.2016 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 05.04.2016 hallintoylilääkäri Maria Virkki Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 06.04.2016 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 06.04.2016 työympäristöasiantuntija Anna Kukka, Tehy ry Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 06.04.2016 terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 06.04.2016 puheenjohtaja Leila Lehtomäki, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 06.04.2016 johtaja Jyrki Hakola, Huoltovarmuuskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 07.04.2016 osastonylilääkäri Matti Ristola, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 07.04.2016 lääkäri Ville Holmberg, Global Clinic Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 07.04.2016 osastonylilääkäri Matti Ristola, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 07.04.2016 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 07.04.2016 osastopäällikkö, ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 07.04.2016 toiminnanjohtaja Sini Pasanen, Positiiviset ry, HivFinland Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 07.04.2016 toiminnanjohtaja Sini Pasanen, Positiiviset ry, HivFinland Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 07.04.2016 emeritusprofessori Petri Ruutu Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 20.04.2016 hallitusneuvos Liisa Katajamäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 12.05.2016 Infektioylilääkäri Pekka Suomalainen , Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 12.05.2016 osastonylilääkäri Hannu Syrjälä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 12.05.2016 arkkiatri Risto Pelkonen Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 12.05.2016 ylilääkäri Markku Broas, Lapin sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 12.05.2016 osastonylilääkäri Hannu Syrjälä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 18.10.2016 osastopäällikkö, ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 13/2016 vp StV 21.10.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 19.9.2017 14.32