Latest publish 15.5.2019 10.52
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 13/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa
Vahvistettu
15.03.2019
Säädöskokoelma
332/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
Vahvistettu
15.03.2019
Säädöskokoelma
333/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
15.03.2019
Säädöskokoelma
334/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki puolustusvoimista annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
15.03.2019
Säädöskokoelma
335/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki aluevalvontalain muuttamisesta
Vahvistettu
15.03.2019
Säädöskokoelma
336/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä08.03.2018AllekirjoittajapuolustusministeriJussi NiinistöAllekirjoittajaPuolustusministeriöEsittelijähallitussihteeriPerttu Wasenius Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

09.03.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

13.03.2018
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

01.02.2019
Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

05.02.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 13/2018 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

08.02.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 13/2018 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

05.03.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

05.03.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut15.03.2018
Käsittely päättynyt30.01.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

henkilötiedotpuolustusvoimattietosuojaperustuslainmukaisuusrekisterithenkilörekisterittarkoituksenmukaisuustietojenluovutussäilytysrikosasiattiedonsaantioikeustiedusteludirektiivitasetuksetEuroopan unioni