HE 13/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa
Vahvistettu15.03.2019
Säädöskokoelma332/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
Vahvistettu15.03.2019
Säädöskokoelma333/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu15.03.2019
Säädöskokoelma334/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki puolustusvoimista annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
Vahvistettu15.03.2019
Säädöskokoelma335/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki aluevalvontalain muuttamisesta
Vahvistettu15.03.2019
Säädöskokoelma336/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 4
Annettu
Päivämäärä08.03.2018
Allekirjoittajapuolustusministeri
Jussi  Niinistö
AllekirjoittajaPuolustusministeriö
Esittelijäundefined
hallitussihteeri
Perttu  Wasenius
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.03.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2018
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä01.02.2019
Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.02.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 13/2018 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.02.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 13/2018 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä05.03.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä05.03.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.03.2018
Käsittely päättynyt30.01.2019
+ Puolustusvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanathenkilötiedot  puolustusvoimat  tietosuoja  perustuslainmukaisuus  rekisterit  henkilörekisterit  tarkoituksenmukaisuus  tietojenluovutus  säilytys  rikosasiat  tiedonsaantioikeus  tiedustelu  direktiivit  asetukset  Euroopan unioni 
Latest publish 15.5.2019 10:52