HE 13/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki puolustusvoimista annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki aluevalvontalain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 4
Annettu
Päivämäärä08.03.2018
Allekirjoittajapuolustusministeri
Jussi  Niinistö
AllekirjoittajaPuolustusministeriö
Esittelijäundefined
hallitussihteeri
Perttu  Wasenius
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.03.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2018
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.03.2018
+ Puolustusvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanathenkilötiedot  puolustusvoimat  tietosuoja  perustuslainmukaisuus  rekisterit  henkilörekisterit  tarkoituksenmukaisuus  tietojenluovutus  säilytys  rikosasiat  tiedonsaantioikeus  tiedustelu  direktiivit  asetukset  Euroopan unioni 
Viimeksi julkaistu 4.12.2018 17:04