Latest publish 25.11.2022 10.48
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 131/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu
11.11.2022
Säädöskokoelma
901/2022
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä15.09.2022AllekirjoittajaoikeusministeriAnna-Maja HenrikssonAllekirjoittajaOikeusministeriöEsittelijähallitusneuvosPäivi Tiainen-HyrkäsValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

16.09.2022
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

06.10.2022
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

14.10.2022
Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2022 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

18.10.2022
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 131/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

21.10.2022
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 131/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

27.10.2022
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

28.10.2022
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut12.10.2022
Käsittely päättynyt13.10.2022

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

hyvinvointialueethenkilöstöoikeudenkäyntirikosprosessisiviiliprosessivahingonkorvausoikeudenkäyntikulutmaksutyhdenvertaisuuskunnat