HE 132/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Momentti tai budjettilakiLisäbudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki Metsähallituksesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kalastuslain 45 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki valtion talousarviosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 8
Annettu
Päivämäärä03.12.2015
AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriö
maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä04.12.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Asian käsittely keskeytettiin.
 
Päivämäärä09.12.2015
Asian käsittely keskeytettiin.
 
Päivämäärä09.12.2015
Asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Päivämäärä17.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä17.12.2015
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Ympäristövaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatvaltion liikelaitokset  metsämaa  vesialueet  biodiversiteetti  valtion liiketoiminta  poronhoito  virkistysalueet  saamelaiskulttuuri  osakkuusyhtiöt  metsätalous  Metsähallitus  Maa- ja metsätalousministeriö  Ympäristöministeriö 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (166)
Viimeksi julkaistu 28.12.2015 10:38