HE 132/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Momentti tai budjettilakiLisäbudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki Metsähallituksesta
Vahvistettu08.04.2016
Säädöskokoelma234/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä
Vahvistettu08.04.2016
Säädöskokoelma235/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kalastuslain 45 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.04.2016
Säädöskokoelma236/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.04.2016
Säädöskokoelma237/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki valtion talousarviosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.04.2016
Säädöskokoelma238/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 8
Annettu
Päivämäärä03.12.2015
AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriö
Allekirjoittajamaatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä04.12.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Asian käsittely keskeytettiin.
 
Päivämäärä09.12.2015
Asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä17.12.2015
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä11.03.2016
Mietintö pantiin pöydälle 16.3.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.03.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.03.2016
Asiakirja
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 132/2015 vp sisältyvien 1.-13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.03.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.03.2016
Asiakirja
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 132/2015 vp sisältyvät 1.-13. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä01.04.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä04.04.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut04.02.2016
Käsittely päättynyt10.03.2016
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Ympäristövaliokunta
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatvaltion liikelaitokset  metsämaa  vesialueet  biodiversiteetti  valtion liiketoiminta  poronhoito  virkistysalueet  saamelaiskulttuuri  osakkuusyhtiöt  metsätalous  Metsähallitus  Maa- ja metsätalousministeriö  Ympäristöministeriö 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (161)
Latest publish 20.4.2017 14.24