HE 132/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 132/2018 vp TaV 16.10.2018 hankekoordinaattori Esa Kosonen, Patentti- ja rekisterihallitus Asiantuntijalausunto 
HE 132/2018 vp TaV 16.10.2018 neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 132/2018 vp TaV 16.10.2018 johtava asiantuntija Helena Hynynen, Verohallinto Asiantuntijalausunto 
Latest publish 31.12.2018 13:04