HE 133/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain, metsätuhojen torjunnasta annetun lain ja riistavahinkolain muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
Vahvistettu08.04.2016
Säädöskokoelma227/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu08.04.2016
Säädöskokoelma228/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki riistavahinkolain 21 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.04.2016
Säädöskokoelma229/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä03.12.2015
AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriö
Allekirjoittajamaatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä04.12.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä04.03.2016
Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.03.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.03.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 133/2015 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.03.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 133/2015 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä16.03.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä16.03.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut10.12.2015
Käsittely päättynyt02.03.2016
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkestävä metsätalous  metsätuhot  juurikääpä  lannoitus  metsänparannus  nuoret metsät  valtiontuki  metsänhoito  riistavahinkolaki 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (15)
Latest publish 20.4.2017 14.24