HE 134/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki tulotietojärjestelmästä
Vahvistettu12.01.2018
Säädöskokoelma53/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu12.01.2018
Säädöskokoelma54/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu12.01.2018
Säädöskokoelma55/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu12.01.2018
Säädöskokoelma56/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Vahvistettu12.01.2018
Säädöskokoelma57/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä05.10.2017
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Petteri  Orpo
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä06.10.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä10.10.2017
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.10.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2017
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 8.12.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 134/2017 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.12.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 134/2017 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä19.12.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä21.12.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut13.10.2017
Käsittely päättynyt07.12.2017
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Talousvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattietojärjestelmät  tulot  työnantajat  ilmoitusvelvollisuus  tiedonantovelvollisuus  tiedonsaantioikeus  vakuutusyhtiöt  eläkelaitokset  rekisterit  palkat  Verohallinto  Työttömyysvakuutusrahasto  Eläketurvakeskus  Kansaneläkelaitos 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (58)
Latest publish 18.10.2018 14.52