HE 134/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki tulotietojärjestelmästä
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä05.10.2017
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
valtiovarainministeri
Petteri  Orpo
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä06.10.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä10.10.2017
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.10.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut13.10.2017
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Talousvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattietojärjestelmät  tulot  työnantajat  ilmoitusvelvollisuus  tiedonantovelvollisuus  tiedonsaantioikeus  vakuutusyhtiöt  eläkelaitokset  rekisterit  palkat  Verohallinto  Työttömyysvakuutusrahasto  Eläketurvakeskus  Kansaneläkelaitos 
Viimeksi julkaistu 16.10.2017 14:20