HE 134/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 134/2017 vp VeJ 17.10.2017 lakimies Petri Lemettinen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 17.10.2017 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 17.10.2017 sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 17.10.2017 lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 17.10.2017 hankepäällikkö Arto Leinonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 17.10.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 18.10.2017 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 18.10.2017 neuvotteleva virkamies Toni Tuomainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 18.10.2017 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 18.10.2017 kehittämispäällikkö Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 20.10.2017 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 20.10.2017 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 20.10.2017 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp StV 24.10.2017 hallitusneuvos Mika Mänttäri, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp StV 24.10.2017 lakimies Petri Lemettinen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp StV 24.10.2017 Työttömyysvakuutusrahasto Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp StV 24.10.2017 hankepäällikkö Arto Leinonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp StV 24.10.2017 varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen edustaen Tela ry:tä Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp StV 24.10.2017 lakimies Minna Tanska, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry edustaen myös Akava ry:tä ja STTK ry:tä Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp StV 25.10.2017 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp StV 25.10.2017 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 25.10.2017 lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp TaV 25.10.2017 arviointineuvos Meri Virolainen, Lainsäädännön arviointineuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 25.10.2017 veroasiantuntija Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 25.10.2017 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp TaV 25.10.2017 hankejohtaja Terhi Holmström, Verohallinto Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp TaV 25.10.2017 lakimies Petri Lemettinen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp TaV 25.10.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp TaV 25.10.2017 Takuusäätiö sr Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 25.10.2017 veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp TaV 25.10.2017 lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp TaV 25.10.2017 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp TaV 25.10.2017 johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp TaV 25.10.2017 kehityspäällikkö Timo Tuominen, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp TaV 25.10.2017 pääekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 25.10.2017 veroasiantuntija Laura Kurki, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp TaV 25.10.2017 veroasiantuntija Sanna Linna-Aro, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp TaV 27.10.2017 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp PeV 08.11.2017 hankepäällikkö Arto Leinonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp PeV 08.11.2017 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp PeV 08.11.2017 lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp PeV 08.11.2017 lainsäädäntöneuvos Anu Talus, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp PeV 08.11.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp PeV 08.11.2017 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 09.11.2017 Tapaturmavakuutuskeskus TVK Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 09.11.2017 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 09.11.2017 korvauspäällikkö Elina Muukkonen, Vakuutuskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 09.11.2017 johtava lakiasiaintuntija Outi Aalto, Työeläkevakuuttajat TELA ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 09.11.2017 lakiasiainpäällikkö Jussi-Pekka Rantanen, Keva Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 09.11.2017 kehityspäällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp PeV 10.11.2017 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 15.11.2017 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 15.11.2017 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 15.11.2017 kehityspäällikkö Timo Tuominen, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp PeV 22.11.2017 johtava asiantuntija Helena Hynynen, Verohallinto Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 28.11.2017 lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 01.12.2017 lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 134/2017 vp VeJ 01.12.2017 lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 18.10.2018 14.52