HE 135/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 135/2016 vp VeJ 16.09.2016 veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp VeJ 16.09.2016 veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp VeJ 16.09.2016 neuvotteleva virkamies Timo Annala, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp VeJ 16.09.2016 johtava asiantuntija Kari Aaltonen, Verohallinto Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp VeJ 05.10.2016 verolakimies Mona Redsven, Finanssialan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp VeJ 05.10.2016 pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, Veronmaksajain keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp VeJ 05.10.2016 ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp VeJ 05.10.2016 lakimies Vesa Vuorenkoski, Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp VeJ 05.10.2016 johtaja Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp VeJ 05.10.2016 verolakimies Mona Redsven, Finanssialan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp PeV 26.10.2016 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp PeV 26.10.2016 neuvotteleva virkamies Timo Annala, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp PeV 26.10.2016 neuvotteleva virkamies Timo Annala, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp PeV 26.10.2016 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp PeV 26.10.2016 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp PeV 11.11.2016 professori Esko Linnakangas Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp PeV 11.11.2016 professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp PeV 11.11.2016 professori (emeritus) Heikki Niskakangas Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp PeV 11.11.2016 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 135/2016 vp PeV 11.11.2016 OTT, yliopistonlehtori Matti Urpilainen Asiantuntijalausunto 
Latest publish 21.12.2017 14.40