HE 137/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki ulosottokaaren muuttamisesta
Vahvistettu29.04.2016
Säädöskokoelma323/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.04.2016
Säädöskokoelma324/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kielilain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.04.2016
Säädöskokoelma325/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä17.12.2015
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittaja
Jari  Lindström  /ps
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.12.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.02.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä09.02.2016
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä01.04.2016
Mietintö pantiin pöydälle 5.4.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.04.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 137/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.04.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 137/2015 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä14.04.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä19.04.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut10.02.2016
Käsittely päättynyt30.03.2016
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatulosotto  sähköinen asiointi  asiakirjat  tiedoksianto  oikeusturva  kiinteistönkauppa  irtaimen kauppa  huutokauppa  rekisterit  velat  vanhentuminen 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (24)
Latest publish 29.12.2016 11.32