Latest publish 12.12.2019 19.37
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot