HE 138/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n kumoamisesta sekä valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu18.03.2016
Säädöskokoelma191/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n kumoamisesta
Vahvistettu18.03.2016
Säädöskokoelma192/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta
Vahvistettu18.03.2016
Säädöskokoelma193/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä17.12.2015
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajakunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.12.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä04.02.2016
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä23.02.2016
Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.02.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 138/2015 vpsisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.02.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.03.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 138/2015 vpsisältyvät 1.-3.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä03.03.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä04.03.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.02.2016
Käsittely päättynyt18.02.2016
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkunnan työntekijät  virkamiehet  eroaminen  ikärajat  muutoksenhaku  viivästyskorko  virkaehtosopimukset  palkat 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (8)
Latest publish 9.11.2016 13.38