HE 138/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n kumoamisesta sekä valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 138/2015 vp HaV 11.02.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 138/2015 vp HaV 11.02.2016 Palkansaajajärjestö Pardia ry Asiantuntijalausunto 
HE 138/2015 vp HaV 11.02.2016 Keva Asiantuntijalausunto 
HE 138/2015 vp HaV 11.02.2016 Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry Asiantuntijalausunto 
HE 138/2015 vp HaV 11.02.2016 johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, Kunta-alan unioni Asiantuntijalausunto 
HE 138/2015 vp HaV 11.02.2016 lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 138/2015 vp HaV 11.02.2016 työmarkkinalakimies Anne Kiiski, KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 138/2015 vp HaV 16.02.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 9.11.2016 13:38