Direct link to content

HE 138/2015 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 9.11.2016 13.38
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n kumoamisesta sekä valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot