Latest publish 23.8.2019 15.10
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 138/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Vahvistettu
19.12.2017
Säädöskokoelma
972/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Vahvistettu
19.12.2017
Säädöskokoelma
973/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä12.10.2017AllekirjoittajaValtiovarainministeriöAllekirjoittajavaltiovarainministeriPetteri OrpoValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

13.10.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

17.10.2017
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

28.11.2017
Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

29.11.2017
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

01.12.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 138/2017 vp sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 37/2015 vp, LA 82, 88/2016 vp, LA 56, 58, 61, 87/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely, ainoa käsittely

04.12.2017
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely, ainoa käsittely

08.12.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen HE 138/2017 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 37/2015 vp, LA 82, 88/2016 vp, LA 56, 58, 61, 87/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden TPA 6, 39/2016 vp, TPA 40/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

12.12.2017
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

13.12.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut24.10.2017
Käsittely päättynyt22.11.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

valmisteveroverotuspolttoaineethiilidioksidilämmityspäästötmaakaasukivihiilibiopolttoaineetpolttoöljymaatalous