HE 139/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu18.03.2016
Säädöskokoelma181/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä17.12.2015
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Alexander  Stubb
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.12.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä04.02.2016
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.02.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä26.02.2016
Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.03.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 139/2015 vpsisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.03.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 139/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä07.03.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä08.03.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.02.2016
Käsittely päättynyt23.02.2016
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatpolttoaineet  polttonesteet  valmistevero  veronalennukset  dieselöljy 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (2)
Latest publish 12.10.2016 14.32