HE 14/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 14/2016 vp StV 03.03.2016 neuvotteleva virkamies Eila Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 14/2016 vp StV 03.03.2016 ylitarkastaja Sanna Hirsivaara, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 14/2016 vp StV 03.03.2016 johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 14/2016 vp StV 03.03.2016 ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Asiantuntijalausunto 
HE 14/2016 vp StV 03.03.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto 
HE 14/2016 vp StV 03.03.2016 Sosiaalialan Työnantajat ry Asiantuntijalausunto 
HE 14/2016 vp StV 03.03.2016 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 28.11.2016 14.34