HE 14/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 12 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki avioliittolain 22 ja 23 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 207
Annettu
Päivämäärä08.03.2018
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
kunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.03.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2018
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.03.2018
+ Hallintovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Ympäristövaliokunta
+ Sivistysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmaakunnat  maakuntauudistus  luvat  valvonta  valtionhallinto  sote-uudistus  aluehallintovirastot  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  toimeenpano  rekisteröinti  organisaatiomuutokset  maataloushallinto  ympäristöterveydenhuolto  aluesuunnittelu  kalatalous  vesitalous  vesiensuojelu  vesihuolto  henkilöstö  Ahvenanmaa  ohjaus  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto  Elintarviketurvallisuusvirasto  Kilpailu- ja kuluttajavirasto  Maaseutuvirasto  Valtiokonttori  Maahanmuuttovirasto  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto  Valtion lupa- ja valvontavirasto 
Viimeksi julkaistu 16.3.2018 16:46