HE 14/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

YHTEENVETO

Asian tilaRauennut
KäsittelyvaiheRaukeaminen
Raukeaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 12 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki avioliittolain 22 ja 23 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 207
Annettu
Päivämäärä08.03.2018
Allekirjoittajakunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Esittelijäundefined
hallitusneuvos
Ilkka  Turunen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.03.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2018
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Raukeaminen
Päivämäärä16.04.2019
Asiakirja
Asian käsittely on rauennut perustuslain 49 §:n 1 momentin nojalla
 
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
Päivämäärä18.04.2019
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.03.2018
+ Hallintovaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Ympäristövaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Sivistysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmaakunnat  maakuntauudistus  luvat  valvonta  valtionhallinto  sote-uudistus  aluehallintovirastot  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  toimeenpano  rekisteröinti  organisaatiomuutokset  maataloushallinto  ympäristöterveydenhuolto  aluesuunnittelu  kalatalous  vesitalous  vesiensuojelu  vesihuolto  henkilöstö  Ahvenanmaa  ohjaus  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto  Elintarviketurvallisuusvirasto  Kilpailu- ja kuluttajavirasto  Maaseutuvirasto  Valtiokonttori  Maahanmuuttovirasto  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto  Valtion lupa- ja valvontavirasto 
Latest publish 30.5.2019 16:41