Latest publish 11.7.2022 8.18
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 141/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
Vahvistettu
28.12.2017
Säädöskokoelma
1135/2017
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
28.12.2017
Säädöskokoelma
1136/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
28.12.2017
Säädöskokoelma
1137/2017
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä12.10.2017AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriöAllekirjoittajasosiaali- ja terveysministeriPirkko MattilaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

13.10.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

17.10.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

29.11.2017
Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

30.11.2017
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

01.12.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 141/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

08.12.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 141/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

14.12.2017
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

19.12.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut20.10.2017
Käsittely päättynyt29.11.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

omavastuusairauspäivärahattoimeentulotukikuntoutustukityöterveyshuoltosairausvakuutusyrittäjättyökyvyttömyysyrittäjäeläkkeetvakuutussaattohoitopäivärahatkotihoito