HE 141/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu14.12.2018
Säädöskokoelma1108/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki sijoitusrahastolain 2 a ja 71 §:n muuttamisesta
Vahvistettu14.12.2018
Säädöskokoelma1109/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 1 luvun 9 §:n ja 8 luvun 5 §:n muuttamisesta
Vahvistettu14.12.2018
Säädöskokoelma1110/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu14.12.2018
Säädöskokoelma1111/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta annetun lain 13 §:n 1 momentin kumoamisesta
Vahvistettu14.12.2018
Säädöskokoelma1112/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä20.09.2018
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Petteri  Orpo
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Annina  Tanhuanpää
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.09.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä26.09.2018
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.09.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä06.11.2018
Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.11.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 141/2018 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.11.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 141/2018 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä29.11.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä03.12.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.09.2018
Käsittely päättynyt26.10.2018
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatarvopaperimarkkinat  joukkovelkakirjat  standardointi  asetukset  sijoittajat  arvopaperistaminen  sijoitusrahastot  rahastot  sijoittajansuoja  toimiluvat  valvonta  Finanssivalvonta  Euroopan unioni 
Latest publish 9.4.2019 14:16