Direct link to content

HE 144/2015 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 9.11.2016 13.38
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöistä annetun lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot