HE 144/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
Vahvistettu18.01.2019
Säädöskokoelma108/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Vahvistettu18.01.2019
Säädöskokoelma109/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu18.01.2019
Säädöskokoelma110/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki maakaasumarkkinalain 21 ja 59 §:n muuttamisesta
Vahvistettu18.01.2019
Säädöskokoelma111/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki energiatehokkuuslain 25 §:n 5 momentin kumoamisesta
Vahvistettu18.01.2019
Säädöskokoelma112/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä20.09.2018
Allekirjoittajaasunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
hallitusneuvos
Arto  Rajala
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.09.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä25.09.2018
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.09.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2018
Mietintö pantiin pöydälle 5.12.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.12.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 144/2018 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 144/2018 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä08.01.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä09.01.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut26.09.2018
Käsittely päättynyt30.11.2018
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatsähkömarkkinat  vähittäiskauppa  sähköinen tunnistaminen  tietojärjestelmät  sähkönjakelu  sähköverkot  kauppa  henkilötiedot  tietojenvaihto  maakaasu  Väestörekisterikeskus 
Latest publish 18.11.2019 11:31