HE 145/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 145/2015 vp TyV 04.02.2016 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 04.02.2016 vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 04.02.2016 neuvotteleva virkamies Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 05.02.2016 lakimies Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 05.02.2016 lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 05.02.2016 asiantuntija Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 09.02.2016 neuvotteleva virkamies Joanna Autiovuori, Valtion työmarkkinalaitos Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 09.02.2016 Suomen Merimies-Unioni SMU ry Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 09.02.2016 johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä, KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 09.02.2016 työmarkkina-asiamies Pauliina Hirsimäki, Kirkon työmarkkinalaitos Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 11.02.2016 tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, Tasa-arvovaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 11.02.2016 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 11.02.2016 lakimies Riikka Laakso, Tehy ry Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp PeV 11.02.2016 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp PeV 11.02.2016 vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp PeV 11.02.2016 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp PeV 11.02.2016 professori Toomas Kotkas Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp PeV 11.02.2016 professori Jaana Paanetoja Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp PeV 11.02.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 18.02.2016 vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 18.02.2016 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 145/2015 vp TyV 23.02.2016 hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 13.9.2018 10.46