Latest publish 27.6.2017 16.06
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 145/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
11.11.2016
Säädöskokoelma
940/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
11.11.2016
Säädöskokoelma
941/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä15.09.2016AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriöAllekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeriAnne BernerValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

20.09.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

20.09.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

21.09.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

22.09.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

23.09.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

27.09.2016
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

12.10.2016
Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

13.10.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 145/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

18.10.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 145/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

21.10.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

25.10.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut29.09.2016
Käsittely päättynyt11.10.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

meriliikennevesikulkuneuvotmerenmittauskilpailukykyvaltiontukiRuotsiverotusmiehistörajoitettu verovelvollisuusmerimieseläkelakitakaisinperintä