HE 146/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheLähetekeskustelu
Lähetekeskustelu
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä17.12.2015
AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriö
maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.12.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatluonnonsuojelu  luonnonsuojelualueet  merkinnät  liito-orava  rajat  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  toimivalta 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (11)
Viimeksi julkaistu 22.12.2015 16:06