HE 146/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 146/2016 vp LiV 14.10.2016 apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto Asiantuntijalausunto 
HE 146/2016 vp LiV 14.10.2016 apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto Asiantuntijalausunto 
HE 146/2016 vp LiV 14.10.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 146/2016 vp LiV 14.10.2016 neuvotteleva virkamies Tanja Müller, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 146/2016 vp LiV 19.10.2016 toimitusjohtaja Lauri Kivinen, Yleisradio Asiantuntijalausunto 
Latest publish 19.9.2017 14:32