HE 148/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheLähetekeskustelu
Lähetekeskustelu
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä17.12.2015
AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriö
maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.12.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmaankäyttö- ja rakennuslaki  toimivalta  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  rakentamismääräykset  kaavamääräykset  kunnat  asemakaavoitus  liikerakennukset  asunnot 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (8)
Viimeksi julkaistu 18.12.2015 16:14