HE 149/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 149/2016 vp StV 20.10.2016 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 149/2016 vp StV 20.10.2016 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 149/2016 vp StV 25.10.2016 tutkimusprofessori Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 149/2016 vp StV 25.10.2016 tutkija Elina Ahola, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 149/2016 vp StV 25.10.2016 johtava tutkija Pertti Honkanen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 149/2016 vp StV 26.10.2016 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 149/2016 vp StV 26.10.2016 Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto 
HE 149/2016 vp StV 26.10.2016 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Asiantuntijalausunto 
HE 149/2016 vp StV 26.10.2016 Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto 
HE 149/2016 vp StV 09.11.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 28.9.2017 11:48