Direct link to content

HE 15/2016 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 20.12.2017 10.48
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot