HE 15/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 15/2016 vp StV 08.03.2016 lakimies Laura Terho, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 08.03.2016 tulliylitarkastaja Anna Kallio, Tulli Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 08.03.2016 yliproviisori Kristiina Pellas, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 08.03.2016 ylitarkastaja Reetta Honkanen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 10.03.2016 terveyden edistämisen ylilääkäri, dosentti Eeva Ollila, Syöpäjärjestöt Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 10.03.2016 johtaja Anna Mäkelä, Tupakkateollisuusliitto r.y. Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 10.03.2016 johtaja Anna Mäkelä, Tupakkateollisuusliitto r.y. Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 10.03.2016 CA Manager Berth Sundström, Philip Morris Finland Oy Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 10.03.2016 toimittaja-asiantuntija Teemu Pyyluoma, Vapers Finland ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 11.03.2016 päälakimies Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 11.03.2016 toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Suomen Isännöintiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 11.03.2016 puheenjohtaja Patrick Lindgren, Suomen Asunto-osakkeenomistajat r.y. Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 11.03.2016 hallituksen jäsen Teija Ojankoski , Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 11.03.2016 Vuokralaiset VKL ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 15.03.2016 erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 15.03.2016 terveysinsinööri Teemu Holmén, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 15.03.2016 lakimies Kai Massa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 15.03.2016 toimitusjohtaja Mika Hokkanen, Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 15.03.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 15.03.2016 johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 17.03.2016 erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 17.03.2016 terveysasiantuntija Maija Kolstela, Hengitysliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 17.03.2016 puheenjohtaja Pekka Puska, Suomen ASH ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 17.03.2016 ylilääkäri Antero Heloma, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 17.03.2016 päällikkö Tuula Sundman, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 17.03.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 17.03.2016 poliisitarkastaja Juha Henttala , Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 17.03.2016 Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp PeV 17.03.2016 hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp PeV 17.03.2016 lakimies Laura Terho, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp PeV 17.03.2016 lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp PeV 17.03.2016 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp PeV 17.03.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp PeV 17.03.2016 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 17.03.2016 järjestöpäällikkö Paula Hellemaa, Allergia- ja Astmaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 17.03.2016 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp PeV 30.03.2016 professori Veikko Vahtera Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 28.04.2016 lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 10.05.2016 neuvotteleva virkamies Meri Paavola, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 17.05.2016 Tulli Asiantuntijalausunto 
HE 15/2016 vp StV 27.05.2016 hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 20.12.2017 10:48