HE 15/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

(Sote- ja maakuntauudistus)

YHTEENVETO

Asian tilaRauennut
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Yksityiskohtainen käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Maakuntalaki
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki maakuntien rahoituksesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Maakuntajakolaki
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 30
Annettu
Päivämäärä02.03.2017
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeri
Juha  Rehula
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä03.03.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä07.03.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.03.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Raukeaminen
Päivämäärä16.04.2019
Asiakirja
Asian käsittely on rauennut perustuslain 49 §:n 1 momentin nojalla
 
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
Päivämäärä18.04.2019
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.03.2017
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
+ Ympäristövaliokunta
+ Sivistysvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmaakunnat  itsehallinto  sosiaalihuolto  terveydenhuolto  pelastustoimi  kunnat  alueellinen yhteistyö  palvelut  palvelutuotanto  liikelaitokset  yksityiset palvelut  julkiset palvelut  kolmas sektori  valinnanvapaus  valtio  strateginen ohjaus  hallintopäätökset  palvelurakenne  investoinnit  tietojärjestelmät  valtionosuudet  maksut  kunnallisvero  yhteisövero  henkilöstö  palvelukeskukset  kestävyysvaje  yhdenvertaisuus  paikallishallinto  työnantajat  edunvalvonta  eläkejärjestelmät  tulovero  arvonlisävero  omaisuus  sote-uudistus  Euroopan neuvosto 
Latest publish 6.6.2019 12.46