HE 15/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

(Sote- ja maakuntauudistus)

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 15/2017 vp PeV 15.03.2017 hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 15.03.2017 hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 15.03.2017 osastopäällikkö, ylijohtaja Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 15.03.2017 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 23.03.2017 johtaja Markku Pekurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 23.03.2017 arviointineuvos, KTT Antti Moisio, Lainsäädännön arviointineuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 23.03.2017 arviointineuvos, KTT Antti Moisio, Lainsäädännön arviointineuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 23.03.2017 johtava lakimies Kirsi Mononen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 28.03.2017 asiantuntija Erik Munsterhjelm, Svenska Finlands folkting Asiantuntijalausunto_Suomennos 
HE 15/2017 vp PeV 28.03.2017 neuvotteleva virkamies Timo Annala, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 28.03.2017 neuvotteleva virkamies Timo Annala, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 28.03.2017 hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 28.03.2017 hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 28.03.2017 hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 28.03.2017 oikeustieteen lisensiaatti Sten Palmgren Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 28.03.2017 maaherra Peter Lindbäck Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 28.03.2017 maaherra Peter Lindbäck Asiantuntijalausunto_Suomennos 
HE 15/2017 vp PeV 28.03.2017 ma. lakimiessihteeri Kalle Varis, saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 28.03.2017 pääsihteeri Markus Österlund, Svenska Finlands folkting Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 30.03.2017 neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 30.03.2017 lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 30.03.2017 hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 30.03.2017 hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 30.03.2017 hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.03.2017 vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.03.2017 kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.03.2017 lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 04.04.2017 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 04.04.2017 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 04.04.2017 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 05.04.2017 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 05.04.2017 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 05.04.2017 professori (emeritus) Antero Jyränki Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 05.04.2017 neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 05.04.2017 puheenjohtaja Päivi Lahti, Suomen Eläinlääkäriliitto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 05.04.2017 projektipäällikkö Jaakko Rinne, Maaseutuvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 05.04.2017 hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 05.04.2017 lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 05.04.2017 elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 05.04.2017 johtaja Paula Kinnunen, Elintarviketurvallisuusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 05.04.2017 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 06.04.2017 professori (emeritus) Matti Niemivuo Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 06.04.2017 professori Markku Suksi Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 06.04.2017 professori Toomas Kotkas Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 06.04.2017 professori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 06.04.2017 professori Eija Mäkinen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.04.2017 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.04.2017 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.04.2017 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.04.2017 oikeustieteen tohtori Ida Koivisto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.04.2017 apulaisprofessori Janne Salminen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.04.2017 professori Raija Huhtanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.04.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 18.04.2017 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 18.04.2017 maaseutupäällikkö Reijo Hämäläinen, Kurikan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 19.04.2017 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.04.2017 maaherra Peter Lindbäck Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.04.2017 maaherra Peter Lindbäck Suomennos Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.04.2017 maaneuvos Katrin Sjögren, Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.04.2017 maaneuvos Katrin Sjögren, Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.04.2017 budjettineuvos Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.04.2017 lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.04.2017 professori Markku Suksi Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.04.2017 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.04.2017 oikeustieteen lisensiaatti Sten Palmgren Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 21.04.2017 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 21.04.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 02.05.2017 ma. oikeusneuvos Petri Helander, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 02.05.2017 professori (emeritus) Heikki Kulla Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 02.05.2017 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 02.05.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 02.05.2017 lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 02.05.2017 hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 02.05.2017 neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 05.05.2017 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 05.05.2017 professori (emeritus) Pentti Arajärvi Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 02.05.2017 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 09.05.2017 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 09.05.2017 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 09.05.2017 hallitusneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 09.05.2017 apulaisprofessori Janne Salminen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 09.05.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 11.05.2017 akatemiatutkija, yliopistonlehtori Hanna Wass Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 11.05.2017 neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 11.05.2017 professori Kimmo Grönlund Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 11.05.2017 ministeri Lauri Tarasti Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 12.05.2017 lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 12.05.2017 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 12.05.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 12.05.2017 ylitarkastaja Päivi Bosquet, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 12.05.2017 johtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 16.05.2017 alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 16.05.2017 alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 16.05.2017 alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 16.05.2017 vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 16.05.2017 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp MmV 16.05.2017 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 17.05.2017 osastopäällikkö Maija Salo, oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 17.05.2017 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 17.05.2017 osastopäällikkö, ylijohtaja Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 17.05.2017 lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 17.05.2017 arviointineuvos, KTT Antti Moisio, Lainsäädännön arviointineuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 17.05.2017 johtava asiantuntija Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 19.05.2017 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 23.05.2017 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 23.05.2017 alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 23.05.2017 alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 23.05.2017 professori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 23.05.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 23.05.2017 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 24.05.2017 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 24.05.2017 professori Ida Koivisto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 24.05.2017 professori Toomas Kotkas Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 24.05.2017 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 30.05.2017 professori (emeritus) Pentti Arajärvi Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 30.05.2017 professori Raija Huhtanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.05.2017 Svenska Finlands folkting Suomennos 
HE 15/2017 vp PeV 31.05.2017 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.05.2017 asiantuntija Erik Munsterhjelm, Svenska Finlands folkting Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.05.2017 Kuurojen Liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.05.2017 Kuurojen Liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.05.2017 professori Markku Suksi Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.05.2017 oikeustieteen lisensiaatti Sten Palmgren Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.05.2017 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.05.2017 hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.05.2017 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 31.05.2017 kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 01.06.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 01.06.2017 professori Mats Brommels Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 01.06.2017 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 01.06.2017 professori Anneli Pohjola, Lapin yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 01.06.2017 professori Heikki Hiilamo Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 01.06.2017 professori (emeritus) Jussi Huttunen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 01.06.2017 lääketieteen tohtori, dosentti Juha Teperi Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 02.06.2017 lakimies Minna Antila, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 02.06.2017 valtioneuvosto Lisäselvitys 1 
HE 15/2017 vp PeV 02.06.2017 valtioneuvosto Lisäselvitys 2 
HE 15/2017 vp PeV 02.06.2017 valtioneuvosto Lisäselvitys 3 
HE 15/2017 vp PeV 07.06.2017 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.06.2017 professori (emerita) Eija Mäkinen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.06.2017 toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen, Kuntien takauskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.06.2017 oikeusneuvos, OTT Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.06.2017 oikeusneuvos, OTT Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.06.2017 lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.06.2017 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 07.06.2017 toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen, Kuntien takauskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 08.06.2017 hallituksen jäsen Teija Ojankoski, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 08.06.2017 hallitussihteeri Ville Koponen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 08.06.2017 apulaisjohtaja Markku Aho, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 08.06.2017 toimitusjohtaja Olavi Hiekka, Maakuntien tilakeskus Oy Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 08.06.2017 lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 08.06.2017 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 08.06.2017 apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 08.06.2017 apulaisjohtaja Markku Aho, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 08.06.2017 asuntoasiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 08.06.2017 hallitussihteeri Ville Koponen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 08.06.2017 professori Ida Koivisto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 08.06.2017 kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 08.06.2017 kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 08.06.2017 professori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 08.06.2017 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 08.06.2017 professori Raija Huhtanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 08.06.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 08.06.2017 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 08.06.2017 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 09.06.2017 Valteri skolan Skilla Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 08.06.2017 neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Pirkanmaan liitto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 johtava rehtori Anne Vierelä, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 erityisasiantuntija Marjo Katajisto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 puheenjohtaja Annarilla Ahtola, Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Suomen yliopistot UNIFI ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 toimialajohtaja Tommi Laitio, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Koulukuraattorit ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Mustasaaren kunta Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 Suomen Rehtorit ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 varapuheenjohtaja, professori Timo Harrikari, Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 viestintäpäällikkö Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 johtava rehtori Anne Vierelä, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 13.06.2017 johtava rehtori Anne Vierelä, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 13.06.2017 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 13.06.2017 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 13.06.2017 professori Kaarlo Tuori Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 13.06.2017 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 14.06.2017 johtaja - yrityskaupat, kiinteistöt ja hankinnat Jere Pessala, Attendo, edustaen Hoiva-alan Palveluntuottajat ry:tä Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 14.06.2017 johtava asiantuntija Aino Närkki, Hyvinvointialan liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 14.06.2017 professori (emerita) Eija Mäkinen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 14.06.2017 apulaisprofessori Janne Salminen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 14.06.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 14.06.2017 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 16.06.2017 Creative and Inclusive Finland – Luova ja osallistava Suomi Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 16.06.2017 Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 20.06.2017 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp YmV 20.06.2017 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.06.2017 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.06.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.06.2017 apulaisprofessori Janne Salminen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.06.2017 apulaisprofessori Janne Salminen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 20.06.2017 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 21.06.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 21.06.2017 hallinto-oikeustuomari Jaana Hemminki, Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 21.06.2017 oikeusneuvos Ilkka Rautio, korkein oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 22.06.2017 OTT, Turun yliopiston eurooppaoikeuden dosentti Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 22.06.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp PeV 22.06.2017 professori Jukka Snell, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 27.06.2017 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 15/2017 vp SiV 27.06.2017 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Asiantuntijalausunto 
Viimeksi julkaistu 16.2.2018 13:01