Latest publish 6.6.2019 12.46
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

(Sote- ja maakuntauudistus)

Valiokuntien asiantuntijalausunnot