Latest publish 26.6.2017 11.23
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 150/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Käsittely
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
Vahvistettu
18.11.2016
Säädöskokoelma
974/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
18.11.2016
Säädöskokoelma
975/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
18.11.2016
Säädöskokoelma
976/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä15.09.2016AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriöAllekirjoittajasosiaali- ja terveysministeriPirkko MattilaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

20.09.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

20.09.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

21.09.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

22.09.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

23.09.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

27.09.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

21.10.2016
Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

25.10.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 150/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

28.10.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 150/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

01.11.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

07.11.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut29.09.2016
Käsittely päättynyt18.10.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

lomitusmaatalousyrittäjätturkistarhaajatporonhoitotyöuraeläkkeettyösuojelutyönjohto