HE 150/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
Vahvistettu18.11.2016
Säädöskokoelma974/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu18.11.2016
Säädöskokoelma975/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu18.11.2016
Säädöskokoelma976/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä15.09.2016
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Pirkko  Mattila
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä20.09.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä20.09.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä21.09.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.09.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä22.09.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä23.09.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä27.09.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.09.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä21.10.2016
Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.10.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 150/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.10.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 150/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä01.11.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä07.11.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut29.09.2016
Käsittely päättynyt18.10.2016
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatlomitus  maatalousyrittäjät  turkistarhaajat  poronhoito  työura  eläkkeet  työsuojelu  työnjohto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (3)
Latest publish 26.6.2017 11.23