HE 150/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 150/2016 vp StV 11.10.2016 toiminnanjohtaja Raimo Kivineva, Maatalouslomittajat ry Asiantuntijalausunto 
HE 150/2016 vp StV 11.10.2016 neuvotteleva virkamies Annika Parsons, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 150/2016 vp StV 11.10.2016 lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 26.6.2017 11.23