HE 150/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 150/2018 vp VeJ 27.09.2018 erityisasiantuntija Anu Rajamäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 02.10.2018 vs. johtaja Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 02.10.2018 vs. johtaja Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 02.10.2018 verolakimies Lauri Luukkonen, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 02.10.2018 osastonjohtaja Markku Perälä, Kuntarahoitus Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 04.10.2018 apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 04.10.2018 tutkimusohjaaja Seppo Kari, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 04.10.2018 professori (emeritus) Heikki Niskakangas Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 04.10.2018 professori Seppo Penttilä Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 10.10.2018 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 10.10.2018 verojohtaja Anita Isomaa-Myllymäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 10.10.2018 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 10.10.2018 lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 10.10.2018 johtaja Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 10.10.2018 Pääomasijoittajat ry Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 10.10.2018 toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, Finnwatch ry Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 11.10.2018 Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 11.10.2018 talousjohtaja Mikko Ahola, Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 11.10.2018 johtaja Anu Kärkkäinen, Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 11.10.2018 johtava tilinpäätösasiantuntija Virpi Haaramo, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 12.10.2018 yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola, Teollisuuden Voima Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 12.10.2018 viestintäpäällikkö Tiina Rytky, Fennovoima Oy Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 12.10.2018 asiantuntija Antti Kohopää, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 12.10.2018 professori Juha Lindgren, Vaasan yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 12.10.2018 asiantuntija Antti Kohopää, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 12.10.2018 viestintäpäällikkö Tiina Rytky, Fennovoima Oy Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 12.10.2018 talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 12.10.2018 professori Juha Lindgren, Vaasan yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 23.10.2018 erityisasiantuntija Anu Rajamäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 25.10.2018 johtaja Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 26.10.2018 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 26.10.2018 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 150/2018 vp VeJ 26.10.2018 Finnwatch ry Asiantuntijalausunto 
Viimeksi julkaistu 5.12.2018 9:19