HE 152/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 152/2017 vp VeJ 14.11.2017 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 152/2017 vp VeJ 14.11.2017 kehittämispäällikkö Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 152/2017 vp VeJ 14.11.2017 Tilastokeskus Asiantuntijalausunto 
HE 152/2017 vp VeJ 14.11.2017 Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto 
HE 152/2017 vp VeJ 14.11.2017 lakijohtaja Heli Backman, Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 152/2017 vp VeJ 14.11.2017 finanssineuvos Elina Pylkkänen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 13.9.2018 11.46