HE 153/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain, Koulutusrahastosta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 153/2016 vp TyV 27.09.2016 hallitussihteeri Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 153/2016 vp TyV 14.10.2016 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 153/2016 vp TyV 14.10.2016 asiantuntija Samppa Koskela, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 153/2016 vp TyV 14.10.2016 johtaja Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 153/2016 vp TyV 14.10.2016 asiantuntija Ida Mielityinen, Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 153/2016 vp TyV 14.10.2016 hallitussihteeri Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 153/2016 vp TyV 20.10.2016 johtava lakimies Elina Pajula, Koulutusrahasto Asiantuntijalausunto 
HE 153/2016 vp TyV 20.10.2016 Työttömyysvakuutusrahasto Asiantuntijalausunto 
HE 153/2016 vp TyV 20.10.2016 tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, Tehy ry Asiantuntijalausunto 
HE 153/2016 vp TyV 20.10.2016 pääsihteeri Tanja Auvinen, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto 
HE 153/2016 vp TyV 20.10.2016 Terveyspalvelualan Liitto ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 12.9.2017 13:08